Reprezentare

Anghel Nicolae – Cabinetul de avocat din Brașov vă poate reprezenta interesele în fața poliției, parchetelor și instanțelor judecătorești de toate gradele, inclusiv până la Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetul de pe lângă ICCJ, cât și în fața instituțiilor de stat și a oricăror persoane fizice și juridice.

În fața instanței de fond sau de apel, legea dispune că persoanele fizice pot fi reprezentate de către un avocat sau de un alt mandatar – însă acesta din urmă nu poate pune concluzii asupra excepțiilor procesuale și asupra fondului decât printr-un avocat, în cazul în care nu este licențiat în drept și nu este soț sau rudă pană la gradul al doilea inclusiv cu persoana fizică în cauză.

Potrivit art. 83 alin. 3 din noul Cod de procedură civilă, „la redactarea cererii și a motivelor de recurs, precum și în exercitarea și susținerea recursului, persoanele fizice vor fi asistate și, după caz, reprezentate, sub sancțiunea nulitătii, numai de către un avocat, în condițiile legii, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 13 alin. 2 din noul Cod de procedură civilă”.

Notă*:  „Părţile au dreptul, în tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau, după caz, asistate în condițiile legii. În recurs, cererile  și  concluziile  părtilor  nu  pot  fi  formulate  și  susținute  decât  prin  avocat  sau,  după  caz,  consilier  juridic,  cu excepția situației în care partea sau mandatarul acesteia, soț ori rudă pană la gradul al doilea inclusiv, este licentiată în drept” – art. 13 alin. 2 din noul Cod de procedură civilă.

Concret, reprezentarea este posibil de realizat în temeiul unui contract de asistenţă juridică încheiat în formă scrisă între  Anghel Nicolae – Cabinetul de avocat și client ori mandatarul acestuia. Într-un astfel de contract este prevăzut în mod expres întinderea puterilor pe care clientul le conferă avocatului de la Cabinetul de avocat Anghel Nicolae. În baza acestui contract, avocatul se va legitima prin împuternicirea avocaţială. De asemenea, avocatul are dreptul de a efectua orice act specific profesiei, cu scopul realizării intereselor clientului său, doar dacă nu se prevede altfel.

Anghel Nicolae-Cabinetul de avocat din Brașov susține interesele clienților săi, făcând orice efort necesar pentru apărarea drepturilor acestora. Pentru a soluționa toate problemele cât mai eficient, Anghel Nicolae-Cabinetul de avocat derulează colaborări în toate domeniile conexe, cu: executori judecătorești, notari publici, contabili, experți tehnici, arhitecți etc.

*Onorariile pentru serviciile prestate sunt negociabile și se stabilesc în funcție de complexitatea cauzei și de timpul necesar soluționării acesteia.